Skip to main content

Pojištění

Zákoné pojištění proti riziku úpadku

Našim partnerem pojištění proti riziku úpadku  je evropská pojišťovna Accelerant Insurance Europe SA,  která je mimo jiné partnerem velkých německých a rakouských cestovních kanceláří.

Pojistná smlouva Golden Travel and Tours  je vedena pod číslem smlouvy A53060 s platností 1.6.2023-31.12.2024. Pojistný certifikát s oficiálním překladem zasíláme jako součást cestovní smlouvy a potvrzení o úhradě zájezdu.

Na dovolenou s jistotou

 

Balíčky komplexního cestovního pojištění UNION  si můžete vybrat dle nabídky níže

 • asistenční služba je zajištěna 24 hodin denně v českém jazyce Eurocross Assistance, která je osvědčeným partnerem nejen v evropských zemích, ale především v zemích Středního Východu, který je naší hlavní destinací.
 • dle typu a finanční náročnosti zájezdu nabízíme 3 varianty pojištění, které uklidní i ty nejnáročnější klienty, kteří chtějí mít vše s jistotou a pod kontrolou.
 • pojištění je možno sjednat pouze při zakoupení zájezdu nikoliv dodatečně (na Smlouvě o zájezdu je nutno uvést rodné číslo).

Zajistíme pro vás

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, náhlých poruch zdraví nebo úrazů, hospitalizaci, léky, jednoduché ošetření zubů (limit 5000 Kč), repatriaci pojištěného do ČR a převoz tělesných ostatků.

+ Doplňkové pojištění PANDEMIC

 1. ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 1.000.000 Kč
 2. ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného 1.000 Kč / 1 noc max. 14 nocí pojištění zrušení objednaných služeb
 3. nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd
 4. nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku) 80 % stornopoplatku max. 30.000 Kč / osoba celkem max. 90.000 Kč pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
 5. nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu 8.000 Kč / osoba celkem max. 32.000 Kč.

Úrazové pojištění

se sjednává na riziko smrti následkem úrazu, nebo trvalých následků, které úraz zanechal.

Pojištění odpovědnosti za škodu

občanů při cestách a pobytu kryje škody na zdraví, věcech či škody finanční způsobené osobám v zahraničí.

 

Pojištění zavazadel

Opožděné dodání zavazadel leteckou společností

Pojištění nevydařené dovolené (v případě hospitalizace během dovolené)

Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

Pojištění storna zájezdu

se sjednává pro případ krytí nákladů spojených se zrušením zájezdu ze strany zákazníka. Pojišťovna uhradí 80% nákladů (max. 12 500 Kč) tzv. stornopoplatků CK vzniklých se zrušením cesty u cestovní kanceláře v případě událostí: akutní onemocnění, úraz, smrt pojištěného, komplikace v těhotenství do 7 měs., akutní onemocnění, smrt, úraz manžela, dětí, rodičů, prarodičů, osob žijících ve společné domácnosti, kdy se musí pojištěný o tyto postarat. Živelná událost velkého rozsahu v místě bydliště, nebo živelné události v místě pobytu. Toto pojištění je nutno uzavřít při sepsání cestovní smlouvy.

 

Storno zájezdu je nutné nahlásit PÍSEMNĚ do CK neprodleně po zjištění skutečnosti NEJPOZDĚJI VŠAK V DEN ODJEZDU NA ZÁJEZD!

PODROBNÝ POPIS POJIŠTĚNÍ – průvodce – ZDE

ONLINE FORMULÁŘE NAHLÁŠENÍ ŠKODY –  ZDE

Ceník

Komplexní pojištění A30 Evropa + mimo Evropu

cena 60 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 40 Kč/den

 

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8 000 000,- Kč)
 2. pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
 3. pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví ( 2.500.000 Kč)
 4. úrazové pojištění (180.000 Kč)
 5. asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
 6. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)
 7. pojištění zrušení objednaných služeb (do 30.000,-Kč)následující doplňkové připojištění:
  • pojištění nevydařené dovolené
  • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
  • pojištění doprovodu
  • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
  • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
  • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
  • pojištění opožděného nástupu na zájezd

Komplexní pojištění A30 PANDEMIC Evropa + mimo Evropu

cena 100 Kč/osoba (do 70ti let)/den, dítě do 15 let 50 Kč/den

zahrnuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8 000 000,- Kč)
 2. doplňkové pojištění PANDEMIC
  • ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti 1.000.000 Kč
  • ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného 1.000 Kč / 1 noc max. 14 nocí pojištění zrušení objednaných služeb *
  • nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd
  • nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku) 80 % stornopoplatku max. 30.000 Kč / osoba celkem max. 90.000 Kč pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu*
  • nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu 8.000 Kč / osoba celkem max. 32.000 Kč. 3)pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)

4) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)

5) úrazové pojištění (180.000 Kč)

6) asistenční služby v zahraničí (bez limitu)

7) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)

8) pojištění zrušení objednaných služeb (do 30.000,-Kč)

9) následující doplňkové připojištění:

  • pojištění nevydařené dovolené
  • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
  • pojištění doprovodu
  • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
  • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
  • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
  • pojištění opožděného nástupu na zájezdu

Komplexní pojištění A60 Evropa + mimo Evropu

cena 90 Kč/osoba/den, dítě do 15 let 60 Kč

zahrnuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000 Kč) asistenční služby v zahraniční bez horního limitu
 2. pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
 3. pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
 4. úrazové pojištění (180.000 Kč)
 5. asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
 6. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)
 7. pojištění zrušení objednaných služeb – storno zájezdu (do 60.000,-Kč)
 8. následující doplňkové připojištění:
  • pojištění nevydařené dovolené
  • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
  • pojištění doprovodu
  • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
  • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
  • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
  • pojištění opožděného nástupu na zájezd

Komplexní pojištění A90 Evropa + mimo Evropu

cena 100 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 65 Kč

Zahrnuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 8.000.000 Kč), asistenční služby v zahraniční bez horního limitu
 2. pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
 3. pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
 4. úrazové pojištění (180.000 Kč)
 5. asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
 6. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci (1.000.000,-Kč)
 7. pojištění zrušení objednaných služeb (do 90.000,-Kč)
 8. následující doplňkové připojištění:
  • pojištění nevydařené dovolené
  • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
  • pojištění doprovodu
  • pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
  • pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
  • pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
  • pojištění opožděného nástupu na zájezd

Balíček pojištění B

cena 30 Kč/dospělá osoba i dítě /den

Zahrnuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění do 4.000.000 Kč)
 2. pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
 3. pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
 4. asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
 5. úrazové pojištění (360.000 Kč)
 6. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci